Anfrage: Bird: ab 12 €

Bird: ab 12 €

Klein: 16 cm, Preis: 12 €

Mittel: 22 cm, Preis: 15 €

Groß: 24 cm, Preis: 22 €